CURS DE MECANOGRAFIA

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS AMPA

 • Aquest curs de Mecanografia està preparat pels alumnes que realitzen Activitats Extra-Escolar als seus centres d'estudis organitzat per l'AMPA, i per tant, són d'ús exclusiu d'aquest alumnes.
 • Els alumnes apuntats deuran practicar durant 15 minuts, com a mínim, cada dia als seus domicilis (exceptes festius o per força major).
 • No es recomanable que estiguin més estona del que aconsellem, els primers 15 minuts de pràctica és suficient per un bon aprenentatge, i d'aquesta manera evitem l'aborriment durant el temps de pràctica.
 • La part teòrica, les tècniques de desenvolupament dels exercicis, la correcta aplicació dels exercicis i la valoració dels alumnes es fan a classe: "u per u".
 • Insistim, els avenços, evolució i aprofitament de l'aprenentatge d'aquest Curs de Mecanografia dependrà, única i exclusivament, de la pràctica diària, tot el demés es farà a classe.
 • L'alumne podrà passar d'una lliçó a l'altre previ consentiment del tutor.
 • Mostra en PDF de les parts del teclat.

SUMARI DEL CURS

 • Lliçó 1:
  • Exercici 1. Exercici 2. Exercici 3. Exercici 4. Exercici 5. Exercici 6. Exercici 7. Exercici 8. Exercici 9. Exercici 10.
 • Lliçó 2:
  • Exercici 1. Exercici 2. Exercici 3. Exercici 4. Exercici 5. Exercici 6. Exercici 7. Exercici 8. Exercici 9. Exercici 10.

Centre d'operacions