CURS DE MECANOGRAFIA

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS AMPA

 • Aquest curs de Mecanografia està preparat pels alumnes que realitzen Activitats Extra-Escolar als seus centres d'estudis organitzat per l'AMPA, i per tant, són d'ús exclusiu d'aquests alumnes.
 • Els alumnes apuntats deuran practicar durant 15 minuts, com a mínim, cada dia als seus domicilis (exceptes festius o per força major).
 • No es recomanable que estiguin més estona del que aconsellem, els primers 15 minuts de pràctica és suficient per un bon aprenentatge, i d'aquesta manera evitem l'aborriment durant el temps de pràctica.
 • La part teòrica, les tècniques de desenvolupament dels exercicis, la correcta aplicació dels exercicis i la valoració dels alumnes es fan a classe: "u per u".
 • Insistim, els avenços, evolució i aprofitament de l'aprenentatge d'aquest Curs de Mecanografia dependrà, única i exclusivament, de la pràctica diària, tot el demés es farà a classe.
 • L'alumne podrà passar d'una lliçó a l'altre previ consentiment del tutor.
 • Mostra en PDF de les parts del teclat.


SUMARI DEL CURS


Lliçó 1: Fila guia

 • A
 • S
 • D
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • Ñ


Lliçó 2: Fila superior

 • Q
 • W
 • E
 • R
 • T
 • Y
 • U
 • I
 • O
 • P


Lliçó 3: Fila inferior

 • Z
 • X
 • C
 • V
 • B
 • N
 • M
 • ,
 • .
 • -


Lliçó 4: Paraules, frases, paràgrafs

 • Q
 • W
 • E
 • R
 • T
 • Y
 • U
 • I
 • O
 • P
 • `
 •  
 • A
 • S
 • D
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • Ñ
 • ´
 • ç
 • Z
 • X
 • C
 • V
 • B
 • N
 • M
 • ,
 • .
 • -
 •  
 •  


Centre d'operacions