CURS DE MECANOGRAFIA

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRA-ESCOLARS AMPA
Exercicis que ajudaran als alumnes a completar el coneixement de les lletres, agilitat i soltura dels seus dits.

Ús adequat dels dits de la mà esquerra

Lletres que corresponen a cada dit assenyalats per colors.


LLIÇÓ 8. ELS NÚMEROS, FILA SUPERIOR

 

EXERCICI 1: Comencem amb els números

aq1qaza sw2wsxs de3edcd fr4rfvf gt5tgbg ñp0pñ-ñ lo9ol.l ki8ik,k ju7ujmj hy6yhnh.

 

EXERCICI 2: En diagonal amb els números

1qaza 2wsxs 3edcd 4rfvf 5tgbg 6yhnh 7ujmj 8ik,k 9ol.l 0pñ-ñ .

 

EXERCICI 3: A dalt fins al números

12qwaszx 34erdfcv 56tyghbn 89iokl,. 09poñlñl-. 0123456789.

 

EXERCICI 4: Més d'una cifra

10qpañz- 29woslx. 38eidkc, 47rufjvm 56tyghbn 01pqña-z.

 

EXERCICI 5: Fins a tres cifres i lletres

654ythgnb 745urjfmv 834iekd,c 923owls.x 012pqña-z 298woslx.

 

EXERCICI 6: Es recomana realitzar la pràctica amb molta paciència

56yhnhy67 01qazaq12 57ujmju78 12wsxsw23 78ik,ki89 23edcde34 89ol.lo90 34rfvfr45 90pñ-ñp01 45tgbgt56.

 

EXERCICI 7: Forçar la concentració, és molt necessari

el1el2el3el4, el5el6el7el8, el9el10el11, el12el13el14, el15el16el17, el18el19el20, el21el22el23.

 

EXERCICI 8: Una mica de relaxació amb les parelles

a01b02c03 d04e05f06 g07h08i09 j10k11l12 m13n14ñ15 o16p17q18 r19s20t21 u22v23w24 x25y26z27 .,-

 

EXERCICI 9: Numeració amb punts i decimals

123.456.789,01 098.765.432,12 678.905.432,13 789.064.321,56 890.673.215,45 906.782.154,34 902.187.346,57

 

EXERCICI 10: Molt recomanables pel coneixement de la posició dels números

1.029.384.756-abc 2.901.837.465-def 3.871.625.049-hij 1.100.229.933.884-klm 4.775.566.001-nop 1.992.288.337.744-rst

 

 


P U B L I C I T A T

A L'ESCALA COMPTEM AMB PROFESSIONALS DE TOTA MENA, SI VOLS APARÈIXER EN AQUESTA ZONA, CONTACTA AMB NOSALTRES

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

COMERCIAL SANIMAT

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys de antigüitat a l’Escala. Especialitzada en venda de material de construcció. Reformes de cuines, banys i tot tipus d’accessoris per la llar.

Més informació

Piscines i recs Alabau a l'Escala, matrial per a piscines i manteniment

PISCINES I RECS ALABAU

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment.

Més informació
Centre d'operacions