Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - AMPA

Consideracions generals

 • Aquesta Extraescolar ha estat preparada per als alumnes dels col·legis que realitzen l'activitat de Mecanografia, i com va passar el curs anterior, estarà a càrrec del Grup de Formació GC Online, mitjançant un acord amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) dels respectius centres escolars.
 • Aquestes Consideracions generals van dirigides, especialment als pares i alumnes, amb la finalitat de tenir en compte la tasca que cadascú deurà realitzar, des de classe i des de casa.
 • Per mitjà d'aquest portal, els alumnes deuran realitzar els exercicis que figuren en les diferents lliçons que s'inclou en aquesta pàgina, lliçons que són necessàries per l'aprenentatge de la Mecanografia, i que amb l'ajuda dels pares, podrem assegurar un bon resultat a final de curs.
 • Els mestres, encarregats de portar aquesta Extraescolar, deuran impartir a classe el següent:
  • La part teòrica d'aquesta Extraescolar s'impartirà en grup i individualment, alumne per alumne.
  • L'ensenyança de les tècniques i dels mètodes de realització dels exercicis.
  • Les indicacions contínues, correccions i correcta col·locació dels dits sobre el teclat.
  • La utilització dels dits de les dues mans i el correcte moviment de cada dit.
  • Per al que correspon a la part pràctica, demanem la col·laboració dels Pares, on la continua pràctica dels exercicis a casa, juguen un paper important en l'aprofitament i desenvolupament del aprenentatge de l'alumne.
 • No volem abrumar ni avorrir als alumnes amb el sistema d'ensenyança, per això aconsellem que el temps d'aquestes pràctiques realitzades a casa, no siguin superior a 15 minuts diaris. Aquest temps per alumnes que s'impliquin és poc, per altres, és suficient. També amb 10 minuts de pràctica es pot assegurar un aprenentatge de la Mecanografia a un nivell alt.
 • Insistim, els avenços, evolució i aprofitament de l'aprenentatge d'aquesta activitat extraescolar de Mecanografia dependrà, única i exclusivament de la pràctica diària, i encara que sabem que aquesta Extraescolar no és més que una activitat addicional al curs escolar, representa una matèria tant important com les altres, perquè aprenent la Mecanografia, l'alumne podrà realitzar els seus estudis amb més facilitats, sobretot tenint en compte que ara per ara, res es fa sense un ordinador.
 • Durant el primer mes, l'alumne haurà aconseguit memoritzar tota la part principal del teclat, en total 30 caracters. Seguidament es podrà passar a les pràctiques de les 5 primeres lliçons, que serviran per flexibilitzar els dits de les dues mans, agafar confiança i seguretat a l'hora de realizar les pràctiques.
 • A partir de la Lliçó 6, els alumnes deuran realitzar les Avaluacions que seran valorades amb nota en la realització diària, així com del resultat de cadascú. Aquestes Avaluacions s'envien al mestre mitjançant els formularis preparats a la web.
 • Encara que hagin alumnes que es dediquen a copiar, i enviar el text com si haguessin realitzat la pràctica, durant la classe i les proves que realitzem, descobrirem si aquestes Avaluacions s'han realitzat correctament.
 • Del curs 2018-2019 molts alumnes van obtenir la nota màxima: Matrícula d'Honor, la qual els donava dret a un premi que reservem per aquests alumnes: per l'esforç realitzat durant el curs escolar. Esperem que aquest curs 2019-2020 sigui encara millor!Lletres per cada dit

Ús adequat dels dits de la mà esquerra

Cada dit de la mà esquerra, cadascú amb les seves lletres.


Ús adequat dels dits de la mà esquerra

Cada dit de la mà dreta, cadascú amb les seves lletres.

Contingut de l'Extraescolar
LliçonsLliçó 1: Fila guia o base

Lliçó 2: Fila superior

Lliçó 3: Fila inferior

Lliçó 4: Paraules, frases, paràgrafs

Lliçó 5: Per agafar rapidesa

Lliçó 6: Lletra per lletra

Lliçó 7: Lletres per cada dit - "Perfeccionament"

Lliçó 8: Els números, fila superior

Lliçó 9: Practicar abans de l'avaluació 5

Lliçó 10: Practicar abans de l'avaluació 6

Lliçó 11: Practicar Fila Numèrica Superior

Lliçó 12: Exercicis Classes Virtuals 1

Lliçó 13: Exercicis Classes Virtuals 2

Lliçó 14: Exercicis Classes Virtuals 3

Lliçó 15: Concentració i Tècnica: La Rosa Groga a Sant Jordi

Lliçó 16: Concentració i Tècnica: El Dia del Llibre i de la Rosa

Lliçó 17: Concentració i Tècnica: Mediterrània, fauna i flora (Font: Aquarium - Wikipèdia)

Lliçó 18: Concentració i Tècnica: El dia 1 de maig (Font: el Periódico - Wikipèdia)

Lliçó 19: Concentració i Tècnica: L'aprenentatge virtual (Font: Vikipèdia)

Lliçó 20: Concentració i Tècnica: El Teclat QWERTY de mecanografia (Font: Vikipèdia)

Lliçó 21: Concentració i Tècnica: Concentració en Mecanografia (Font: Viquipèdia)

Lliçó 22: Control de Temps: Retallar, copiar i enganxar (Font: Viquipèdia)

Lliçó 23: Control de Temps: La Cultura Catalana (Font: gencat.cat)

Lliçó 24: Control de Temps: La Cultura Catalana (castellà) (Font: gencat.cat)

Lliçó 25: Control de Temps: Culture (Font: gencat.cat)

Lliçó 26: Control de Temps: La Llengua Catalana - Símbols Nacionals (Font: gencat.cat)

Lliçó 27: Control de Temps: La Lengua Catalana - Símbolos Nacionales (Font: gencat.cat)

Lliçó 28: Control de Temps: Language - National Symbols (Font: gencat.cat)

Lliçó 29: Control de Temps: Història (Font: gencat.cat)

Lliçó 30: Control de Temps: Historia (Font: gencat.cat)

Lliçó 31: Control de Temps: History (Font: gencat.cat)AvaluacionsAvaluació 1: Per agafar rapidesa (L5)

Avaluació 2: Lletra per lletra (L6)

Avaluació 3: Lletres per cada dit en diagonal (L7)

Avaluació 4: Els números, fila superior (L8)

Avaluació 5: Pràctica general de continguts

Avaluació 6: Textos en diferents idiomes

Avaluació 7: Repàs Fila Numèrica Superior

Avaluació 8: Exercicis Classes Virtuals 1

Avaluació 9: Exercicis Classes Virtuals 2

Avaluació 10: Exercicis Classes Virtuals 3

Avaluació 11: Concentració i Tècnica: La Rosa Groga a Sant Jordi

Avaluació 12: Concentració i Tècnica: El Dia del Llibre i de la Rosa

Avaluació 13: Concentració i Tècnica: Mediterrània, fauna i flora (Font: Aquarium - Wikipèdia)

Avaluació 14: Concentració i Tècnica: El dia 1 de maig (Font: el Periódico - Wikipèdia)

Avaluació 15: Concentració i Tècnica: L'aprenentatge virtual (Font: Viquipèdia)

Avaluació 16: Concentració i Tècnica: El Teclat QWERTY de mecanografia (Font: Vikipèdia)

Avaluació 17: Concentració i Tècnica: Concentració en Mecanografia (Font: Viquipèdia)

Avaluació 18: Control de Temps: Retallar, copiar i enganxar ( Font: Viquipèdia)

Avaluació 19: Control de Temps: La Cultura Catalana (Font: gencat.cat)

Avaluació 20: Control de Temps: La Cultura Catalana (castellà) (Font: gencat.cat)

Avaluació 21: Control de Temps: Culture (Font: gencat.cat)

Avaluació 22: Control de Temps: La Llengua Catalana - Símbols Nacionals (Font: gencat.cat)

Avaluació 23: Control de Temps: La Lengua Catalana - Símbolos Nacionales (Font: gencat.cat)

Avaluació 24: Control de Temps: Language - National Symbols (Font: gencat.cat)

Avaluació 25: Control de Temps: Història (Font: gencat.cat)

Avaluació 26: Control de Temps: Historia (Font: gencat.cat)

Avaluació 27: Control de Temps: History (Font: gencat.cat)
Test de velocitatTest de velocitatPràctiques per a infantsPràctica lliçó 2: Seleccionar Lliçó 2

Pràctica lliçó 3: Seleccionar Lliçó 3

Defensa el castell: Seleccionar Joc

L'avio mecanògraf: Seleccionar Joc

Mecano Zombies: Seleccionar Joc

P U B L I C I T A T

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys de antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació


Piscines i recs Alabau a l'Escala, matrial per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació

Centre d'operacions