Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - AMPA

Consideracions generals

 • Aquesta Extraescolar ha estat preparada per als alumnes dels col·legis que realitzen l'activitat de Mecanografia, i com va passar el curs anterior, estarà a càrrec del Grup de Formació GC Online, mitjançant un acord amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) dels respectius centres escolars.
 • Aquestes Consideracions generals van dirigides, especialment als pares i alumnes, amb la finalitat de tenir en compte la tasca que cadascú deurà realitzar, des de classe i des de casa.
 • Per mitjà d'aquest portal, els alumnes deuran realitzar els exercicis que figuren en les diferents lliçons que s'inclou en aquesta pàgina, lliçons que són necessàries per l'aprenentatge de la Mecanografia, i que amb l'ajuda dels pares, podrem assegurar un bon resultat a final de curs.
 • Els mestres, encarregats de portar aquesta Extraescolar, deuran impartir a classe el següent:
  • La part teòrica d'aquesta Extraescolar s'impartirà en grup i individualment, alumne per alumne.
  • L'ensenyança de les tècniques i dels mètodes de realització dels exercicis.
  • Les indicacions contínues, correccions i correcta col·locació dels dits sobre el teclat.
  • La utilització dels dits de les dues mans i el correcte moviment de cada dit.
  • Per al que correspon a la part pràctica, demanem la col·laboració dels Pares, on la continua pràctica dels exercicis a casa, juguen un paper important en l'aprofitament i desenvolupament del aprenentatge de l'alumne.
 • No volem abrumar ni avorrir als alumnes amb el sistema d'ensenyança, per això aconsellem que el temps d'aquestes pràctiques realitzades a casa, no siguin superior a 15 minuts diaris. Aquest temps per alumnes que s'impliquin és poc, per altres, és suficient. També amb 10 minuts de pràctica es pot assegurar un aprenentatge de la Mecanografia a un nivell alt.
 • Insistim, els avenços, evolució i aprofitament de l'aprenentatge d'aquesta activitat extraescolar de Mecanografia dependrà, única i exclusivament de la pràctica diària, i encara que sabem que aquesta Extraescolar no és més que una activitat addicional al curs escolar, representa una matèria tant important com les altres, perquè aprenent la Mecanografia, l'alumne podrà realitzar els seus estudis amb més facilitats, sobretot tenint en compte que ara per ara, res es fa sense un ordinador.
 • Durant el primer mes, l'alumne haurà aconseguit memoritzar tota la part principal del teclat, en total 30 caracters. Seguidament es podrà passar a les pràctiques de les 5 primeres lliçons, que serviran per flexibilitzar els dits de les dues mans, agafar confiança i seguretat a l'hora de realizar les pràctiques.
 • A partir de la Lliçó 6, els alumnes deuran realitzar les Avaluacions que seran valorades amb nota en la realització diària, així com del resultat de cadascú. Aquestes Avaluacions s'envien al mestre mitjançant els formularis preparats a la web.
 • Encara que hagin alumnes que es dediquen a copiar, i enviar el text com si haguessin realitzat la pràctica, durant la classe i les proves que realitzem, descobrirem si aquestes Avaluacions s'han realitzat correctament.
 • Del curs 2018-2019 molts alumnes van obtenir la nota màxima: Matrícula d'Honor, la qual els donava dret a un premi que reservem per aquests alumnes: per l'esforç realitzat durant el curs escolar. Esperem que aquest curs 2019-2020 sigui encara millor!Lletres per cada dit

Ús adequat dels dits de la mà esquerra

Cada dit de la mà esquerra, cadascú amb les seves lletres.


Ús adequat dels dits de la mà esquerra

Cada dit de la mà dreta, cadascú amb les seves lletres.

Contingut de l'Extraescolar

Test de velocitatTest de velocitatPràctiques per a infantsPràctica lliçó 2: Seleccionar Lliçó 2

Pràctica lliçó 3: Seleccionar Lliçó 3

Defensa el castell: Seleccionar Joc

L'avio mecanògraf: Seleccionar Joc

Mecano Zombies: Seleccionar Joc

P U B L I C I T A T

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys de antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació


Piscines i recs Alabau a l'Escala, matrial per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació

Centre d'operacions