Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 14 - Exercicis Classes Virtuals 3

Exercici 1

Microsoft Access és una potent eina de treball que facilita la creació i programació d'aplicacions per millorar el procés d'organització de dades, tan a nivell d'usuari com professional. Utilitza un interfaç gràfic a nivell usuari (GUI) que permet la manipulació i definició de dades en SQL.
Exercici 2

Al món informàtic tenim llenguatges com ara HTML, XHTML, SGML o XML que són els estàndards més emprats per les aplicacions web, i que ens permeten codificar un document on el text està acompanyat d'etiquetes que contenen informació addicional.
Exercici 3

Un estàndard web és una especificació normativa referent a aspectes del World Wide Web. Diversos organismes com el W3C (World Wide Web Consortium) o l'IETF (Internet Engineering Task Force) s'encarreguen de decidir aquests estàndards.
Exercici 4

El que ara coneixem com a CSS va aparèixer quan l'W3C va rebre 9 propostes diferents per a fulls d'estil, de les quals en va seleccionar dues: Cascading HTML Style Sheets (CHSS), de l'any 1994 i Stream-based Style Sheet Proposal (SSP). D'aquí van néixer les Cascading Style Sheets (CSS), la primera versió de les quals, anomenada CSS level 1, va ser proposada com a estàndard a finals de l'any 1996.
Exercici 5

Per dissenyar la part visible d'un document o plana web, partirem del concepte cos del document (marcat amb l'etiqueta ) on hem d'incloure tot el contingut de la web, és a dir, la informació que volem que vegi l'usuari final de l'aplicació web, tot i que poden existir minoritàriament elements ocults a l'usuari dins del cos.
Exercici 6

HTML5 (acrònim Hyper Text Markup Language versió 5) és el llenguatge d'etiquetes que fem servir a l'actualitat per l'elaboració de pàgines web, interpretables pels navegadors.
Exercici 7

De fet, fou l'any 1971 quan l'enginyer elèctric Ray Tomlinson va realitzar el primer intercanvi de correus electrònics entre dos ordinadors mitjançant dos programes (de transmissió i recepció) que havia creat uns anys enrere. La xarxa de comunicació entre ordinadors es va anomenar ARPANET i és considerada per molts com l'origen de l'actual xarxa d'Internet.
Exercici 8

De fet, fou així com va néixer el protocol de l'oficina de correus (POP, Post Office Protocol) adreçat a la gestió dels correus electrònics (E-mail, Electronic Mail). Aquest protocol va anar evolucionant fins al sorgiment de versions avançades i millorades com, per exemple, el POP2 i el POP3.
Exercici 9

La llibreta d'adreces de correu electrònic facilita que, en el moment d'enviar un missatge només calgui escriure el nom per enviar-lo a l'adreça corresponent. Paral·lelament, també hi ha la possibilitat de mantenir les llistes d'adreces sota un mateix nom. En aquest cas, escrivint el nom de la llista, el missatge s'enviarà a totes les adreces que pertanyin a aquesta llista.
Exercici 10

Els perifèrics són aquells dispositius que formen part del maquinari d'un sistema informàtic i amplien les funcionalitats dels components fonamentals: CPU, memòria principal i bus del sistema. Aquests són els principals: un monitor, un teclat, el ratolí, un WebCam i molts d'altres.
P U B L I C I T A T  ·  P A T R O C I N A D O R S

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys d'antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació
Piscines i recs Alabau a l'Escala, material per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació
Venda de productes informàtics

Magda Prats

Empresa fundada el 1992, ubicada a Torroella de Montgrí. Es dedica a la venda de productes informàtics, recanvis, ordinadors, portàtils, tablets, consumibles i accessoris.

Més informació
C E N T R E   D ' O P E R A C I O N S