Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 17 - Concentració i Tècnica: Mediterrània, fauna i flora (Font: Aquarium - Wikipèdia)

En aquesta lliçó dins del texte, existeixen errors. Fes les correccions.

Exercici 1

La mar mEditerrània o mar Mediterrani , És una mar continental situada entre europa, l'ÀfriCA i Àsia .És el bresSol de moltes civiliTZacions de l'edat antiga . el seu prové del llatí Mar Medi Terraneum que vol dir mar entREmig de teErres
Exercici 2

la fauna marIna és el c0njunt de diferents tiPus d' espècies queconviuen en un entorn geOGràfic i en un ecosistema determinat. dins d'aquesta fauna hi ha els peixos , mol·lusCS, els artròpOdeS i coraLls i la flora marina són les plantes que creixen en el fons marí , bàsicament la majoria són lesalgues.
Exercici 3

Existeixen diFErents tipus d'elles des de les més petites com les diatomees,fins a les més graNS conegudes com sarGazo o kelp.La nacra, és el mol·lusc Més gran del meditarrani i es troba en perill d'extinció . Pot assolir una mida d' uns 120 cm de longitUd i pot arrIbar a viure uns 20 anYS.
Exercici 4

viu fixada verticalment en fons sorRENcs.S'alimenta de partícules orgàniques suSPeses a l'aigua. els pingüins pertanyen al grup d'aus no voladores ,les seves ales estan adaptades per a la natació . És per aquest motiu,que antigament es pensAVen que eren peiXos.
Exercici 5

El pingüí emperador ( Aptenodytes forsteri ) és el més gRan de tots arriba al 1,20 M i ronda sobre els 30 Kkg. El més petit és l'Eudyptula miNor i medeix 45 cM i arriba a un pes màxIm de 1,1 Kg . les illes mEdes són una de les reserves de floRa i faunA marina més importants de la MediTErrània occidental
Exercici 6

Aquest pEtit arxipèlag està foRmat per set illots calcaris i algun escull ,amb una superfície global de 21,5 heCtàrees. es troba situat a una milla de mar endins, dAVant la platja de l'eStartit. El corall vermell ( Corallium rubrum)és una espècie gairebé exClusiva del mar meditarrani, especialment de la seva conca occidental .
Exercici 7

Actualment,es troba en cavitats rocoses de unes profunditats mitjanes , entre 5x0 i 200 m, en zones de COrrents permanents, coves fosques i esquerdes.A les zones rocoses i poc il·LUminades de la Meditarrània , hi troben unes algues calcàRies que hi creIXen en plans horitzontals amb escassetat de Llum.
Exercici 8

eNTre elles es desenvolupen altres organismes invertEBrats com sÓn les esponges , els ascidis,els ventalls de mar o gorgònies . A les llacunes costaneres del delta es barregen l'aigua dolÇa amb la marina,creant un medi de característiques molT Singulars. El delta de l'ebre es troba situat al sud oriental de cataluNya i té una extensió aproximada de 35F0 Km quadrats
Exercici 9

És un parc natURal protegit tant per la seva hàbitatper organismes marIns com per a aus miGRatòries que hi passen temporalment . IWAGUMI.la paraula iwagumi (’formació rocosa’ en japoNès )denota la recreació d’un paisATge aquàtic rocós de perSpecTiva llunyANa.
Exercici 10

L’ànima del paisatge és una estructura amb roques,combinades en una composició harmoniosa senAr de tres o més roques: la més gran i principal ( oyashi )flanquejada por dues de més petites,però no idèntiques (fuKuishi i soeishi,resPEctivament ) .
P U B L I C I T A T  ·  P A T R O C I N A D O R S

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys d'antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació
Piscines i recs Alabau a l'Escala, material per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació
Venda de productes informàtics

Magda Prats

Empresa fundada el 1992, ubicada a Torroella de Montgrí. Es dedica a la venda de productes informàtics, recanvis, ordinadors, portàtils, tablets, consumibles i accessoris.

Més informació
C E N T R E   D ' O P E R A C I O N S