Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 18 - Concentració i Tècnica: El dia 1 de maig (Font: el Periódico - Wikipèdia)

En aquesta lliçó dins del texte, existeixen errors. Fes les correccions.

Exercici 1

El dia 1 demaig és el Dia IntERnacional dels Treballadors,una jOrnada reiviNDicativa del moviment obrer mundial.Fou establerta l’anyy 1889 a París en coMmemoració als fets ocorreguts als EUA on uns trEBalladors anarQUistes fòren executats.
Exercici 2

L'1 de maigde 1886, 200.000 trebaLLadors inicien una vaga.A Chicago, on les condiciONS dels treballadors eren mOLt pitjor que en altres ciutats delpaís, els treballadors de la fàbricade maquinària aGRícola McCormick estaven en vAGa des del 16de febrer.
Exercici 3

El motiu eRa que els seus oBRers els volien descomPtar una quantitat del sEu salari per a la conSTRucció d'una església. La seva producció eS mantenia a forÇa d'esQuirols.
Exercici 4

Eldia 2 de maig la poliCia va disoldre viOLentament la maniFEStació de més de 50.000 persones i el diA 3 es celEBrava una concentració al davant de les pORtes de la fàbrica, va sonar la sirena de sortida Del torn dels esquirols,quan vaN sortí de la fàbriCa es va començar una bAralla campal, entre uns i elS altres.
Exercici 5

El periodisTA Adolf Fischer, redactor dEl Arbeiter Zeitung,va córrer al seu diari oN va redactar una pROclama dels fetS ocurreGuts.
Exercici 6

AqueSTa proclama es va utilitzar cOm a prova principal acuSAtòria en el judici que el va porTAr a la forca, es van imprimir 25.000 fulls volants.es va fer un acte el dia 4 de maiG a les 19.30 al p arc de Haymarket ambel permís de l'alcalde Harrison
Exercici 7

la proclama deia el següent: "Treb alladors: la guerra de classes ha comenÇat. ahir, davant de la fàbrica McCormik, es va afusellar als obRers. Laseva sang demana venjança! Qui podrà duBTar ja que els xacals que ens governen estan àVidS de sang treballadora?"
Exercici 8

"Però els trebalLadors no són un ramat d'ovelles .Al terror blanC responguem amb el terror vermel l ! És preferible la mort que la MIsèria. si s'afusella als treballadors , responguem de tal m anera que els amos ho recordin per molt temps . "
Exercici 9

"És la neceSsitat el que ens fa cridar : A les armes!. Ahir, les doNes i els fiLls dels pobres ploRaven alsseus marits i als seus pares afusellats ,mentre que en els pAlaus dels rics s ' omplien gots de vi cOstosos i es bevia a la salUt dels bandits de l'ordre ... Assequeu les VOstres llàgrimes, els que patiu ! Tingueu coratge, escla us! Aixequeu! ”.
Exercici 10

Als Estats units i al cAnadà el Dia del Treball escelebra el primer dilluNS del mes de setembre. es va decidir així per desvincular aquesta data del movViment obRrer per por que el socialisme arrelés als E stats Units . Posteriorment,el CanaDà i altres Països van prendre la mateixa mesura . (Font: el Periódico)
P U B L I C I T A T  ·  P A T R O C I N A D O R S

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys d'antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació
Piscines i recs Alabau a l'Escala, material per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació
Venda de productes informàtics

Magda Prats

Empresa fundada el 1992, ubicada a Torroella de Montgrí. Es dedica a la venda de productes informàtics, recanvis, ordinadors, portàtils, tablets, consumibles i accessoris.

Més informació
C E N T R E   D ' O P E R A C I O N S