Curs de Mecanografia

Pràctiques per alumnes amb ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA

Lliçó 8 - Els números + Fila Superior

Exercici 1

aq1qaza sw2wsxs de3edcd fr4rfvf gt5tgbg ñp0pñ-ñ lo9ol.l ki8ik,k ju7ujmj hy6yhnh.
Exercici 2

1qaza 2wsxs 3edcd 4rfvf 5tgbg 6yhnh 7ujmj 8ik,k 9ol.l 0pñ-ñ .
Exercici 3

12qwaszx 34erdfcv 56tyghbn 89iokl,. 09poñlñl-. 0123456789.
Exercici 4

10qpañz- 29woslx. 38eidkc, 47rufjvm 56tyghbn 01pqña-z.
Exercici 5

654ythgnb 745urjfmv 834iekd,c 923owls.x 012pqña-z 298woslx.
Exercici 6

56yhnhy67 01qazaq12 57ujmju78 12wsxsw23 78ik,ki89 23edcde34 89ol.lo90 34rfvfr45 90pñ-ñp01 45tgbgt56.
Exercici 7

el1el2el3el4, el5el6el7el8, el9el10el11, el12el13el14, el15el16el17, el18el19el20, el21el22el23.
Exercici 8

a01b02c03 d04e05f06 g07h08i09 j10k11l12 m13n14ñ15 o16p17q18 r19s20t21 u22v23w24 x25y26z27 .,-
Exercici 9

123.456.789,01 098.765.432,12 678.905.432,13 789.064.321,56 890.673.215,45 906.782.154,34 902.187.346,57
Exercici 10

1.029.384.756-abc 2.901.837.465-def 3.871.625.049-hij 1.100.229.933.884-klm 4.775.566.001-nop 1.992.288.337.744-rst
P U B L I C I T A T

A L'Escala comptem amb professionals de tota mena, si voleu que aparegui la vostra empresa, demaneu informació

Comercial Sanimat a l'Escala, tot en material de construcció i reforma

Comercial Sanimat

Comercial Sanimat, empresa de més de 35 anys de antigüitat a l’Escala. Especialitzada en la venda de material de construcció i accessoris per la llar, reformes de cuines i banys.

Més informació


Piscines i recs Alabau a l'Escala, matrial per a piscines i manteniment

Piscines i recs Alabau

Alabau Piscines i Recs. Empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència professional en la construcció de piscines, instal·lacions de recs i manteniment de jardins.

Més informació

Centre d'operacions